Privacy Policy – Hilmers

Personvernerklæring / Privacy Policy

Hos Hilmers Hybel bryr vi oss om å bevare din personlige integritet. Vi vil sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen. Denne personvernerkæringen beskriver våre retningslinjer og prosedyrer for innsamling og bruk av dine informasjonskapsler når du bruker tjenesten vår og hvordan loven beskytter deg.

Vi bruker dine personlige data for å tilby og forbedre tjenesten. Ved å bruke tjenesten, samtykker du til innsamling og bruk av informasjon i samsvar med denne personvernpolitikken. Denne personvernpolitikken opprettholdes av personvernreglene.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger.

Innsamling og bruk av dine personlige data

Mens vi du bruker tjenesten vår, kan det hende vi ber deg om å gi oss personlig identifiserbar informasjon som kan brukes til å kontakte deg eller identifisere deg. Personlig identifiserbar informasjon kan omfatte (men er ikke begrenset til):

 • Epostadresse
 • Fornavn og etternavn
 • Telefonnummer
 • Bruksdata

Hilmers Hybel bruker dataene til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger til vår egen bruk. 

Brukerdata

Brukerdata samles automatisk inn når du bruker tjenesten.

Bruksdata kan inneholde informasjon som Internett-protokolladresse (f.eks. IP-adresse), nettlesertype, nettleserversjon, sidene til tjenesten du besøker, klokkeslettet og datoen for besøket, tidsbruken på disse sidene, unik enhet identifikatorer og andre diagnostiske data.

Når du får tilgang til tjenesten gjennom en mobil enhet, kan vi samle inn visse opplysninger automatisk, inkludert; hvilken type mobilenhet du bruker, din mobilenhets unike ID, IP-adressen til din mobilenhet, din mobils operativsystem, type nettleser din mobil bruker, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Offentliggjøring av dine personopplysninger

Hvis selskapet er involvert i en fusjon, erverv eller salg av eiendeler, kan dine personopplysninger overføres. Vi vil varsle deg før dine personlige data blir overført og blir underlagt en annen personvernpolicy.

Rettshåndhevelse

Under visse omstendigheter kan selskapet bli pålagt å avsløre dine personopplysninger hvis det kreves for å gjøre det ved lov eller som svar på gyldige forespørsler fra offentlige myndigheter (f.eks. En domstol eller et myndighetsorgan).

Selskapet kan avsløre dine personopplysninger i god tro om det skulle være nødvendig.

Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:

 • Å få Hilmers Hybel sin bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og, dersom det er tilfellet, innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen:
 • Å få eventuelle uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av Hilmers Hybel uten ugrunnet opphold, og å få ufullstendige personopplysninger komplettert;
 • Å få personopplysninger om deg selv slettet;
 • Å kreve at Hilmers Hybel begrenser behandlingen;
 • Å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til Hilmers Hybelog å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig uten at Hilmers Hybelhindrer dette;
 • Å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg selv;
 • Å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (i Norge: Datatilsynet); og
 • Å når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke gitt til Hilmers Hybel

Endringer i informasjonstekst om personvern

Fra tid til annen kan vi måtte gjøre endringer i informasjonen om hvordan vi behandler personopplysninger. Den siste versjonen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside. Ved mer omfattende endringer (som endringer i formålet med vår behandling av dine personopplysninger eller endring av hvilke personopplysninger vi behandler om deg) vil vi sende ut informasjonen til deg via e-postadressen du har oppgitt til oss.

Hvis du lurer på noe, ta kontakt med oss på: hei@hilmers.no

X
Add to cart